Политики и государственные деятели
 ВСТУПЛЕНИЕ | А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я | СТАТЬИ
UA | RU
:: РАЗДЕЛЫ ::

:: ::


:: СТАТЬИ ::

:: ::


:: ::


https://expoparts.ru запчасти для автобусов.

:: ::


:: МНЕНИЯ ::

:: ::


 

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

Стенограмма дебатов между кандидатами в президенты Виктором Ющенко и Виктором Януковичем 15 Ноября 2004

    В понедельник, 15 ноября, в прямом эфире Первого национального канала (УТ-1) состоялись телевизионные дебаты между кандидатами в Президенты Украины - лидером оппозиционного блока "Наша Україна" Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Корреспондент.net публикует полную стенограмму "интеллектуальной схватки".

Вступне слово Януковича

Добрий вечiр, шановнi телеглядачi, добрий вечсiр шановнi виборцi, дорогi друзi! Я зараз прийшов тiльки що з Кабiнету мiнiстрiв на теледебати, i, власно, я всю передвиборчу кампанiю, можна так мовити, провiв на роботi, особливо першу її частину. Я вагався, iти менi на теледебати чи не йти, але я, коли отримав листи вiд вас, в яких ви звертались до мене, щоб я зустрiвся з вами i розказав про свої думки, що я відчув за цей час своєї роботи в Кабiнетi мiнiстрiв, пiд час передвиборчої кампанiї, на зустрiчах з вами, - я все-таки прийняв рiшення i прийшов сьогоднi сказати вам правду, сказати дiйсно те, що я хотiв останнiм часом сказати в очi всiм громадянам України, всьому нашому багатонацiональному українському народовi.

Я - нова тут людина тут в Києвi, як кажуть, на верхнiх етажах влади. Весь час я прожив i пропрацював в регiонi на рiзних посадах i весь час думав, чому сталося так в нашiй країнi, що ми були сильною могутньою державою i в одну мить стали бiднi. I та тревога, яка була, i тi iспити, якi були за всi майже роки незалежностi, вони не давали спокою, мабуть, жоднiй людинi в нашiй країнi.

Ми добре з вами пам'ятаємо, що нiхто з нас не очiкував, що в 91-му роцi наша країна зупиниться в такому складному становищi, i що нашi громадяни стануть в одну мить бiдними, а значить i залежними i пригнiченими людьми в одну мить.

Я в тi часи працював керiвником, я також, як i ви, був в такому становищi, i весь час думав, що зробити, щоб заплатили заробiтну плату працiвникам пiдприємства, на якому я працював, що треба зробити для того, щоб заспокоїти людей, бо несподiванки у нас вiдбувалися не щорiчно, а, можна так сказати, щоденно, i, нажаль, все гiрше та гiрше.

Я добре розумiю, що ви менi задавали питання на зустрiчах, i на майданах, i на пiдприємствах, у мене не завжди були вiдповiдi, тому що я працював, i я їх шукав, цi вiдповiдi, пiд час своєї роботи, тобто, як вирiшити питання, i дiйсно, я шукав питання и знаходив, i за цi два роки, якi я працюю, а цей термiн, вiн виповниться вже 21 листопада, я i моя команда дещо зробила, як для держави, так i для суспiльства, i для людей, мабуть, ви це вiдчули.

Але я хотiв сказати не про це. Я хотiв сказати про ту стару владу, яка працювала всi цi роки незалежностi, сказати про тих людей, якi нас зробили бiдними, про тих людей, якi зараз знову рвуться до влади, про збанкрутiлих урядовцiв, про збанкрутiлих полiтикiв, до яких ми з вами вже сьогоднi не маємо довiри. Я про це все сьогоднi скажу.

Я скажу так, як, я вважаю, повинен сказати чесний громадянин, дивлячись вам у очi, з повагою до людей, але принципово i чесно.

Майбутнє наше - в наших руках, але вiд того, як ми сьогоднi подивимось на наше минуле, залежить i наше майбутнє.

Тому, шановнi друзi, шановнi виборцi, давайте сьогоднi послухаємо уважно, де, все ж таки, є правда. I коли кажуть про мене той бруд, який лився весь час пiд час передвиборчої кампанiї, я хотiв би, щоб мої опоненти подивились спочатку на себе. Хто вони такi i в якостi кого вони зараз виступають в нашiй державi. Чи це є представники старої влади, якi знов намагаються повернутись до неї, чи це - тi люди, з якими ми вперше зустрiлись у життi.

Дякую за увагу, давайте будемо говорити правду.

Вступне слово Ющенка

Дорогi спiввiтчизники, дорогi виборцi, дорога громадо! Перш за все я б хотiв всiм без виключення подякувати за 31 жовтня. За те, що ви 31 жовтня були унiкальними громадянами цiєї країни, за те, що 75% прийшли на виборчi дiльницi, за те, що ви довели, що ви не "козли", що ви не "бидло", що ви є громадяни, якi мають право голосувати i у бiльшостi своїх речей ви захистили свою позицiю, право свого голосу.

Оскiльки час плине, я хотiв би звернутися особисто, без "темникiв", без брехунiв, до речей, якi стосуються моєї виборчої програми, що я хочу нею досягти, якi цiлi перед собою i перед своїм урядом я ставлю.

Я переконаний у одному - українському народу набридло жити бiдно, залежно i безправно. Менi соромно, що у нас найнижча пенсiя серед країн бувшого Союзу, що у нас найнижча заробiтна плата, не тiльки серед країн колишнього союзу, а i серед країн Європи.

Я переконаний, що немає вартостi вiд нашої медицини, освiти, безробiття i таке iнше.

Я переконаний, що так скаже будь-який чесний полiтик, незалежно вiд того, чи вiн приписує себе до влади, чи вiн знаходиться в так званих iзгоях - українськiй опозицiї.

Змiни, я переконаний, ось про що думають українцi, про це вони думають, про це українцi говорять, i це вони очiкують вiд майбутнього лiдера!

Українцi не просто хочуть змiн, вони хочуть, щоб цi змiни були масштабними, вони хочуть, щоб цi змiни торкалися економiки, полiтики и змiни лiдерiв нацiї.

Iснує, на мiй погляд, двi складовi змiн, про якi я хочу окремо сказати, якi є планом моєї виборчої програми. Позицiя перша. Це економiчнi змiни.

Мета цих змiн - вiд полiтики криз, яку дарує нам нинiшнiй уряд, чи то зернова, чи то хлiбна, чи то продовольча, чи то бензинова. Наканунi ми стоїмо перед валютною чи перед бюджетною кризою, не важливо, - вiд полiтики криз перейти до економiки стабiльного росту. Це завдання номер один На базi економiки стабiльного росту забезпечити новi робочi мiсця, достойну платню i, обов'язкова умова, - зберегти стабiльними цiни.

Це я i мiй уряд робили в 2000-2001 роцi, це ми зробимо i зараз, i це є одна з сутей моєї виборчої програми.

Полiтичнi змiни. Це друга частина речей, про якi я хочу говорити. Я не буду сьогоднi говорити про так звану полiтичну реформу, яку проводить влада на протязi двох останнiх рокiв, мета якої - не демократизувати моє суспiльство, а залишити в своїх руках владу.

Я буду говорити про iншу складову частину полiтичних змiн. Тут я хочу говорити про корупцiю. Корупцiя, друзi, - це не щось далеке, яке знаходиться або стосується когось iз урядовцiв, далеке вiд нас, яке раз на рiк завiтає в нашу чи iншу оселю. Я переконаний, що для українцiв корупцiя - це те, що руйнує наше суспiльство, нашу мораль i власне наш стиль життя. Корупцiя поширена i люди прагнуть бачити кандидата, який би запропонував майбутнє без корупцiї i сам був би чесним.

Цi двi точки опори моєї виборчої кампанiї, я повторюю, робочi мiсця, зарплата i стабiльнi цiни. Друге: боротьба з корупцiєю на всiх рiвнях. Для мене, люди, це мета. Прозорiсть, довiра, закон український - це технологiя її досягнень. Ось чому сьогоднi виникає конфлiкт мiж прозорою полiтикою i полiтиканством. Це не конфлiкт двох Вiкторiв, це конфлiкт двох свiтоглядiв, двох моралей. I вибiр у нас дуже простий: або ми житимемо "по поняттях", або ми житимемо, як вiльнi i заможнi люди. Дякую.

СОЦІАЛЬНИЙ БЛОК

Ющенко

Дорогi друзi! Однiєю з фундаментальних проблем моєї нацiї i нинiшньої влади є нездатнiсть її чесно i справедливо розпорядитись у суспiльствi наробленим нацiональним багатствам. З однiєї сторони, люди, якi їхали ще 5 рокiв назад до Адмiнiстрацiї президента, на роботу, вони їхали на 5-й моделi "Жигулiв", причому яка була вже в роках. Сьогоднi вони входять у сотню найбагатших людей Європи, або принаймнi в сотню найбагатших людей України. Це одна частина української правди.

З другої сторони, пенсiї i заробiтна плата українських громадян в пiвтора раза нижче сьогоднi, нiж у Бiлорусi, у два з половиною раза нижче, нiж у росiян. Заробiтна плата i пенсiї Вiрменiї, казахiв вище, нiж у українцiв. Якщо говорити про Литву, Естонiю, литовцiв, там у 4 раза пенсiя i зарплата вища вiд української сьогоднi.

Я не буду говорити про Польщу, де в шiсть з половиною раз заробiтнi плати i пенсiї вище. Я прошу пiдняти руки, кому щасливо вiд такої статистики, хто гордиться такою урядовою полiтикою. Я переконаний, що чесний урядовець не пiднiме жодної руки. Всiм вiдомо, що пенсiя i заробiтна плата в Українi не вiдповiдає навiть прожитковому мiнiмуму. Дуже часто вона не вiдповiдає половинi прожиткового мiнiмуму. Тому моя мета зараз - окреслити три ключових теми, якi стосуються соцiальної полiтики.

Перше. Це полiтика зарплати. Друге - пенсiї i пенсiйна полiтики, i третє - це окремi соцiальнi правила.

Почнемо iз заробiтної плати. За перiод роботи мого опонента середня заробiтна плата, яку вони звiтують, виросла на 42 %, на 42%. Мiнiмальна заробiтна плата - на 44%. Враховуючи, що мiнiмальна заробiтна плата складає 55% прожиткового мiнiмуму, звичайно, вона як правило вся направляється на продовольчий ринок, на продовольчi критичнi потреби громадян. Я просив би всiх проаналiзувати одну рiч. Давайте проаналiзуємо, як змiнилося життя українця за останнi два роки, i що ми будемо брати до уваги тiльки двi речi: продовольчий ринок i заробiтна плата, чи мiнiмальна, чи середня, це не так важливо.

Послухайте, будь ласка, таку статистику. Якщо б ми зiбралися 2 роки назад, у листопадi 2002 року, якраз до приходу Вiктора Федоровича до "престолу", купити м'ясо, ви б за середню заробiтну плату купили б 36 кг свинини. Зараз ви купите 22 кг свинини. Якщо б ви збиралися купити по цiнам грудня 2002 року телятину, ви б купили 44 кг, зараз ви купите тiльки 25 кг. Сало - i говорити нема чого. Зараз ви купите 35 кг на всю свою зарплату. Два роки назад, до роботи цього уряду, ви могли купити 63 кг цього продукту.

Ковбаса. Сьогоднi ви купуєте 45 кг, два роки назад ви ще могли купити за ту зарплату 63 кг. Такий продукт як яйця. Сьогоднi ви можете купити 140 штук, два роки назад 177 штук. Молоко. Зараз ви купуєте 350 лiтрiв на одну зарплату мiсячну середню, два роки назад ви могли 434 купити. Якщо мова йде про олiю, спiввiдношення те ж саме. Якщо йде мова про бензин, зараз ви можете купити на середню заробiтну плату 206 лiтрiв А-95, два роки назад ви могли купити 260. Якщо ми говоримо про дизель, а це особливо стосується малого, середнього бiзнесу, будь ласка, дизельне паливо два роки назад ви могли купити 3,5... 354 кг. дизпалива на свою зарплату. Сьогоднi ви купуєте 225. От у мене запитання до Вiктора Федоровича i до його урядової команди. Наскiльки стандарти заробiтної плати стали кращими для пересiчного українця? Де той ВВП, що його можна зараз на бутерброд намазати i сказати, що вже бутерброд чогось є . Я думаю, що тут головний прокол одне: що влада не зрозумiла одної економiчної азбуки. Для того щоб громадянин був заможнiй, треба вiдповiдать правильно завжди на двi речi. Перше. Через полiтику економiчного росту завжди забезпечувати опереджаючий рiст заробiтної плати i пенсiї. Це перша складова. Друга - утримувати стабiльнiсть цiн. Тодi ми будемо бачити заможнього громадянина. Нинiшнiй уряд i мiй опонент з цим не справились.

Давайте торкнемося другої важливої теми - пенсiйної полiтики i пенсiйного забезпечення. Уряд пiд вибори, буквально за декiлька тижнiв приймає постанову за номером 1215 вiд 18 вересня 2004 року "Про пiдвищення рiвня пенсiйного забезпечення". Насправдi йдеться мова не про пiдвищення пенсiй, а про разову державну адресну допомогу, яку можна розчерком пера зменшити або скасувати. Що цiкаво? Якщо ми говоримо про пенсiйну полiтику нинiшньої влади. У проектi державного бюджету на 2005 рiк, поданому урядом, пiдписану моїм опонентом, коштi на виплату пiдвищених пенсiй не передбаченi. Не передбачено нi копiйки. Пенсiйному фонду рекомендовано пiти на ринок i брати позички. Прошу i звертаюся практично до кожного пенсiонера. Пiдiть сьогоднi у районне вiддiлення пенсiйного фонду з проханням про перерахунок вашої пенсiї, вiдповiдь будь-якого чиновника буде однозначною - вiдмовити, бо пенсiї не пiдвищувались, не пiдвищувались, йшла мова про доплату. Я щиро радий, що пенсiонери перед виборами дiйсно двiчi отримали пiдвищення поступлень на свої рахунки, хоч абсолютна бiльшiсть виборцiв розумiють, що це передвиборчий трюк. Але я гарантую, що ми законом пiдвищимо, дiйсно пiдвищимо пенсiї, щоб їх отримували постiйно, незалежно вiд бажання чи небажання уряду чи того чи iншого урядовця. Лише на "прихватизацiї" "Криворiжсталi" за вдвiчi зниженою цiною олiгархи украли у кожного пенсiонера суму, яка щонайменше вдвiчi перевищує розмiри нинiшньої надбавки. I тут я хотiв поставити крапку. У ходi полемiки я думаю, що до цих деталей ми ще вернемось.

По окремих соцiальних програмах, що я хотiв би сказати. По стану. На всю профiлактичну медицину у 2004 роцi видiлено 10 млн. гривень, а на одну лiкарню "Феофанiя" видiлено 99 млн. грн., це для вищих чиновникiв. 74 млн. грн.. видiлено на лiкування туберкульозу, бо в нас в 5 раз вище темпи цього захворювання, чим у наших сусiдiв. На ремонт будинку адмiнiстрацiї президента - 80 млн. Це, так сказать, прiоритети.

Україна перебуває сьогоднi у станi епiдемiї туберкульозу i СНIД. Це є офiцiйним попередженням Всесвiтньої органiзацiї здоров'я. Менi особисто, шановнi друзi, соромно за таку економiчну стабiльнiсть i я зроблю все, щоб медицина була доступна для людей.

При народження дитини держава видiляє допомогу матерi 725 грн. Всi знають, мiнiмальнi витрати на дитину сягають 1700 грн. Бо я батько малих дiтей. Це, пiшов рахувати, лiжко, коляска, памперси, якi подорожчали з податкiв, дитяче харчування i так далi. Чого достигнув мiй уряд у 2000 роцi у цiй темi. У 2000 роцi ми профiнансували соцiальнi видатки на 90% бiльше, нiж у попередньому 99 роцi. Уряд повнiстю погасив заборгованостi по пенсiях, виплатах iнвалiдiв за 4 попереднiх роки - 96-99-й рiк. На це ми потратили 1,9 млрд гривень. Ми виплатили заборгованiсть по заробiтнiй платi медикам, освiтянам i в цiлому бюджетникам 1,8 млрд. Це ви пам'ятаете. Пенсiонери i бюджетники регулярно почали отримувати заробiтну плату i пенсiї. Зарплати i пенсiї були збiльшенi в пiвтора рази за роки роботи мого уряду. За рiк ми створили 470 тисяч робочих мiсць, мова iде про 2000 рiк. У 2001 роцi ми зробили вже 700 тисяч робочих мiсць. Звiдси появилася програма, як на найближчi 5 рокiв створити 5 млн робочих мiсць.

Село почало вставати з колiн, бо воно отримало 2 млрд кредитiв iз пiльговою процентною ставкою держави.

Що я буду робити. Буде встановлений новий прожитковий мiнiмум - 432. Верховна Рада це вже прийняла. Мiнiмальнi пенсiї будуть законом пiдвищенi до рiвня прожиткового мiнiмума. Будуть повернутi знецiненi заощадження Ощадного банку. Молодь отримає доступнi житловi кредити. Термiн служби в армiї скорочений буде до 12 мiсяцiв, а тi, хто отримав вищу освiту, служитимуть 9 мiсяцiв. Безплатною буде медична допомога, ми провадимо гарантiї гарантованi державою i стандарти медичного забезпечення громадян України. Освiта, наука i культура - саме це, а не каральнi органи будуть фiнансуватись прiоритетно моїм урядом. Бюджет на останнi копiйки слугуватиме людям. Ми створимо 5 млн. нових робочих мiсць. На купiвлю-продаж землi буде накладений мораторiй уряду до 2008 року, щоб селян нiхто не обдурив, щоб вони залишилися власниками української землi. Дякую.

Янукович

Шановнi телеглядачi! Ви знаєте, що прiорiтетом уряду, який я очолюю, є, перш за все, соцiальна полiтика. I останнє рiшення, яке ми прийняли, воно передбачає програму, яка буде виконуватись до 2015 року.

Все, що ми зробили останнiм часом в соцiальнiй полiтицi, воно складається з двох частин. Перша частина - ми повертали борги урядiв чи колишньої влади, тобто наших попередникiв, якi накопичились за всi роки незалежностi перед нашими громадянами. I друге питання - ми вирiшували поточнi питання, якi ми планували починаючи з 2003 року.

З чого ми починали працювати, я i мiй уряд. Ми починали працювати з пустої казни. Но це добре, якби вона була пустою i не було боргiв. А борги були величезнi. Я вам назову деякi з них. Наприклад, заборгованiсть по заробiтнiй платi була бiльше 2 млрд, десь 2 млрд 300 млн., по iншим соцiальним виплатам - 11 млрд. в тому числi по чорнобильським, в тому числi по багатодiтним сiм'ям i так далi. В нас не було iншого, як кажуть, шляху, треба було розраховуватись з боргами, а потiм вже працювати, як кажуть, на майбутнє чи на власний авторитет, так сказати. Повертати борги завжди важко, але необхiдно. Тому, повертаючи борги, ми весь час ставили завдання, щоб поточна заробiтна плата повинна обов'язково платитись i пiдвищуватись.

В минулому 2003 роцi нам вдалося повернути борги десь на рiвнi 30-32%, а пiдняти заробiтну плату в цiлому в державi на 23%. В тому числi в бюджетнiй сферi на 32%. Це нам вдалось вирiшити завдяки тому, що ми пiдняли рiвень економiки. Про це я буду казати трошки пiзнiше.

Чому накопичувались борги, тобто я кажу про першу частину? Тому що монетарна полiтика попереднiх урядiв i в цiлому полiтика, яка була до нас, вона стримувала стрiмке зростання заробiтної плати. Чому? Тому що вигiдно було людей держати бiдними. Тому що бiдними завжди краще управляти. I, якщо знову ж таки повернутись до минулих часiв, коли шановний пан Ющенко працював при владi керiвником нацiонального банку, ми добре пам'ятаємо як в тi роки iнфляцiя досягала 10.000%. I пiд час грошової реформи. Ми добре пам'ятаємо як, як кажуть, за одну нiч вкрали в нас всiх наш достаток i держави в тому числi. Тому за це, я так розумiю, треба буде, прийде час, ще вiдповiдати.

Далi. Якщо подивитись на в цiлому ситуацiю з боргами, якi накопичувались роками. Чому їх до нас не повертали? Чому зараз та полiтика, яку ми здiйснюємо в державi вона називається нашими опонентами популiзмом? Як би вона не називалась, якими б вона словами не називалася, але наш борг перед нашими громадянами ми повиннi повертати. I головна моя мета i я про це неодноразово казав, i на засiданнях уряду, i пiд час зустрiчей на майданах вже пiд час цiєї передвиборчої кампанiї, я казав, що я хотiв, би щоб ви повiрили нам. Я буду робити все для того, щоб повернути довiру людей до влади.

Я i моя команда ми прийшли тiльки 2 роки тому. I вам робити висновки, що нам вдалось зробити, що не вдалось. Я згоден з критикою яка лунає, i я згоден з тим, що нам ще не все вдалось, як кажуть, перевернути i знайти, тi недолiки, яких багато-багато накопичилось. Але якщо взяти цiлий рiк, ми в цьому роцi, як i в минулому, ми на 100% пiдняли бюджет, я вибачаюсь, виконали бюджет. I тiльки за рахунок перевиконання зборiв в бюджет нам вдалося значно покращити нащi соцiальнi показники.

Я хотiв би вiдповiсти на деякi питання, якi i ви менi шановнi виборцi задавали, i зараз я почув це вiд пана Ющенка, ну, наприклад, допомога сiм'ям з дiтьми, одноразова допомога при народженнi дитини. Це про те, що казав пан Ющенко. Вона була в 2001 роцi 74 грн. Зараз вона складає 725 в 2004 роцi. А на наступний рiк вона буде збiльшена i це передбачено в бюджетi буде складати пiвтори тисячi гривень. I якщо казати про соцiальну полiтику, яку в 2000 роцi створював уряд пана Ющенка, я хотiв би сказати, що були скасованi льготи майже 2/3 льгот рiзних. Це i при народженнi дитини. Вони складали на мiсяць 6 гривень. Це i льготи вiйськовослужбовцям i всiм прирiвняним до них особам, це i мiлiцiя, це i правоохороннi органи рiзнi. I, до речi, була порушена стаття Конституцiї. Ми зараз вiдновлюємо цi льготи i ми їх вiдновимо обов'язково це ми це вже почали робити, i впродовж 2005 року ми їх вiдновимо.

Що стосується середньомiсячної пенсiйної виплати. Пенсiї зараз на Українi складають вище за всiх країн СРСР. I я хотiв би, щоб ви знали, якщо лунають вiд моїх опонентiв такi питання - чи ми повернемо, чи не повернемо, чи зробимо крок назад. Вони, мабуть, вони на всяк випадок, готуються не виконувати нашi рiшення чи скасувати їх. По-перше, я хотiв би сказати, що це їм не вдасться. По-друге, ми будемо виконувати нашi рiшення i ми нiколи не вiдступимо кроку назад. I вже з наступного року ми будемо займатись диференцiацiєю пенсiй i будемо це робити постiйно так як ми вирiшили. Пенсiйна реформа буде тiльки покращувати умови фiнансування наших шановних пенсiонерiв.

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК

Янукович

Шановнi телеглядачi, шановнi виборцi! Я доповiдаю вам, що коли я i мiй уряд починали працювати, економiка України знаходилась в дуже складному становищi. Бiльша кiлькiсть пiдприємств нашої держави були збитковими, нажаль. Але, як я вже казав, казна була пустою. Золотовалютнi резерви нашого банку складали на рiвнi 4,5 млрд. доларiв. До речi, при урядi пана Ющенка вони складали бiля 2,5 млрд гривень. Тому, головне завдання, яке ми поставили перед собою, це дiйсно пiдняття економiки держави i на цьому пiдняття рiвня жизнi наших громадян.

Як нам це вдалося зробити - ви всi були свiдками i не тiльки свiдками, бо всi працездатнi громадяни нашої держави працювали i робили цю економiку, за що я вам дуже вдячний. Це бiльше, нiж 22 млн. громадян нашої держави працювали над цим результатом. Який результат в економiцi ми мали в 2003 роцi - це пiдняття рiвня внутрiшнього валового продукту, збiльшення на 9,6% в порiвняннi з 2002 роком. I в цьому роцi ми маємо за 9 мiсяцiв результат 13,4% рiвень збiльшення ВВП.

Це кiлькiсний показник. Що стосується якiсних показникiв. Ви знаєте що економiка нашої держави експортно орiєнтована. Тому полiтика складалася з двох частин - це внутрiшньоекономiчна полiтика i зовнiшня. У внутрiшнiй полiтицi ми почали працювати з об'єднаннями товаровиробникiв. Ця спiвпраця нам дала можливiсть для опрацювання спiльних позицiй щодо економiки. I ми домовились i разом з парламентом, разом з цiєю конструктивною частиною парламенту, з якою спiвпрацював уряд, ми прийняли програму економiчного розвитку в 2003 роцi. А в 2004 роцi ми про неї звiтували в парламентi i вона була затверджена з позитивним результатом. Тому саме нашi спiльнi дiї дали нам можливiсть прийняти необхiднi законопроекти для того, щоб пiдняти рiвень дохiдностi наших пiдприємств, ми знизили податок на прибуток до 15% для того, щоб пiдняти рiвень заробiтної плати наших громадян, ми почали собiвартостi продукцiї рахувати пiдняття заробiтної плати. Починаючи з великих пiдприємств промислових, мається на увазi в нашiй державi, доходячи до сiльськогосподарських пiдприємств. Бо коли ми починали над цим питанням працювати, собiвартостi сiльськогосподарських пiдприємств, заробiтна плата складала близько 6%. Зараз вона значно вже пiдвищена. Я хотiв би сказати, що за цей час нам значно вдалось скоротити кiлькiсть збиткових пiдприємств зараз вона трошки бiльше 28%. А коли ми починали працювати, прибутковi пiдприємства складали 48%.

Був дуже великий бартер. Бартер - це тiнiзацiя економiки. Це тiнь, в яку загнали ще в минулi часи попереднi уряди, в тому числi це й була робота нацiонального банку, який очолював шановний пан Ющенко.

(Ющенко каже, що нацбанк до бартеру нiчого немає. Нацбанк до грошей має вiдношення).

Нiкуди не дiнешся, тому що нацiональний банк, вiн якраз контролював хiд коштiв i коли кошти вiдмиваються з тiньової економiки - це якраз обов'язок нацiонального банку це робити.

(Звертаючись до Ющенко) I прошу мене не перебивати. У вас буде час, ви про це скажете, вважаю i сьогоднi, i в наступному часi у вас буде така можливiсть сказати правду нашим громадянам.

Тому, пiднявши рiвень економiки i рiвень заробiтної плати, ми зробили ту справу, на яку ми надiялись. I ще одне з головних питань. Це детенiзацiя економiки. Нам вдалося за цей час значно скоротити, але ця робота що триває i вона буде тривати попереду, бо ми ще не добралися до тих дiлкiв, якi сьогоднi приховуючись пiд рiзними гаслами, в тому числi i полiтичними шукають можливостi жити i далi в тiньовiй економiцi i заробляти кошти.

Тому шановнi телеглядачi, шановнi виборцi! Я, закiнчуючи це питання, хотiв би сказати, що я вiрю в те, що ми з вами разом здатнi зробити ще набагато бiльше, нiж ми зробили i це наш обов'язок як перед нашим старшим поколiнням, перед нашими вчителями, якi нас вчили, так i перед нашими дiтьми, якi сьогоднi беруть з нас приклад. I новий уряд, який працював, i нова влада зробить все, щоб рiвень економiки зростав i на цьому пiд_рунтi зростав рiвень життя наших громадян. I це буде так. Дякую!

Ющенко

Шановнi телеглядачi! Я прослухав такий спiч, який, не знаю, чи бiльш полiтичний, чи економiчний. Я хотiв би сказати, мiй шановний опоненте! Ви ще не бачили смаленого вовка у своєму урядi. Якби ви прийняли український уряд у 2000 роцi, ви б не казали, що ви нiчого не прийняли. У 2002 роцi темпи економiчного зростання якi iшли в тому числi до бюджетної кишенi, уже Вiктор Федорович, були 8,2%.

В 1999 роцi крiм мiнус 4%, 4 млрд боргiв, якi мою країну поставили перед дефолтом, i 257 корумпованих постанов, я вiд цiєї влади, попередньої влади нiчого не отримав. Не гнiвiть Бога, вам i так ще повезло. 2 роки по українським мiркам, це - безконечнiсть для прем'єр-мiнiстра.

I що я хотiв сказати як професору вам. Iнфляцiя починаючи з 93 року до 2000 року мала тiльки одну природу - дефiцит бюджету України. Це єдина причина, яка пiдкошувала стабiльнiсть, монетарну достатнiсть українських грошей. I залиште в спокою нацiональний банк. Я ще думаю, ви колись оцiните те, що зробив нацiональний банк. В тому числi i для того краю, який ви колись очолювали.

Без емоцiй ствердити сьогоднi одне - ми маємо сьогоднi непрофесiйний уряд. Сьогоднi я чую вiд опонента, який декларує українське економiчне чудо - 13,4% рiст валового продукту. Уже Сiнгапур ми обiгнали. Але ви знаєте скiльки вiд цього чуда до бюджету прийшло додаткових надходжень - 1,8%. Виникає при цiй задачi просте економiчне запитання, Вiкторе Федоровичу, куди дiвається рiзниця, де вона осiдає, кому вона служить.

Ви сказали, що ви збираєтеся бути президентом багатих людей, а 2/3 моєї нацiї це бiднi люди, якi знаходяться за межею бiдностi. Куди ж йде ця рiзниця мiж 13,4 i 1,8 яка попадає до бюджету. Чому в полякiв попадає 47% iз валового внутрiшнього продукту до бюджету. Чому в нас попадає тiльки така частина приросту його.

Тут, Вiкторе Федоровичу, треба говорити про тiньову економiку. А тiньова економiка в цiй країнi складає 65% всього валового продукту, яки й виробляється в Українi.

Моє запитання для вас. Як вiдбувається становлення тiньової економiки? Моя вiдповiдь, як версiя, замiсть вашої, - тiньову економiку завжди органiзовує влада, починаючи вiд адмiнiстрацiї президента, урядових кабiнетiв, закiнчуючи державною податковою адмiнiстрацiєю, закiнчуючи митною...

(Янукович каже, що Ющенко одинадцять рокiв працював при цiй владi).

Вiкторе Федоровичу!.. закiнчуючи мiлiцiєю, закiнчуючи СБУ. Так?

(Янукович говорить, що теж так каже).

Тепер ми, друзi, хочемо говорити про те, як, не поборовши тiньовий сектор нацiональної економiки, який органiзовує влада, який укриває влада, бо вона є зонтиком.

Я хотiв би знову, оскiльки мiй опонент звернувся до статистики, я до неї теж звернуся. Чому сьогоднi, при тому коли 13,4% прирiст валового прибутку, цей уряд вперше з 2000 року пiшов на зовнiшнiй ринок i позичає. Таких грошей вже позичено 5 млрд. Вiктор Федорович, ви вiддаєте собi звiт , що залазите в кишеню наших дiтей? У вас же прекрасний рiст ВВП. Будь ласка, збирайте до бюджету i виплачуйте соцiальнi програми, зарплати, пенсiї. I не плутайте грiшне з праведним. У цей же час, 7,5 млрд, Вiктор Федорович, ви не заплатили чесним пiдприємцям податку на додану вартiсть Це пiд час вашого правлiння. 3 млрд. ПДВ ви вiдстрочили на 3-4 роки. Таким чином, в економiки ви взяли позичку незаконно ще 10 млрд Що уряд робить в економiцi, друзi? Якщо така полiтика вiдбудеться ще один рiк чи два роки?

Третє. Вам вiдомо, що наперед уряд змусив заплатити податки у сумi 3 млрд. Порахуйте цi 4 цифри i я можу сказати. За 10 мiсяцiв поточного року, ви даєте звiт, що з 46 млрд., якi профiнсував уряд, у видатку ви 9 млрд. маєте дефiцит. Друзi, кожна 5 гривня взята з повiтря. Що це за економiка? Що це за сюрреалiзм такий? Плюс до цього 14 млрд ви вже забрали тих доходiв, якi повиннi належати майбутнiм перiодам. Бюджетам 2005 року, 2006 року. I ми говоримо про якiйсь успiхи уряду.

Я думаю, що Вiкторе Федоровичу, що Вас або невiрно iнформують, або ви свiдомо говорите тi цифри, якi не вiдповiдають дiйсностi справ.

Але. Я вiдiйду зараз вiд скучних цифр i хочу таке сказати. Яке зло вiд такої полiтики? Що сьогоднi людина вiд такої полiтики може отримати? Уже сьогоднi в 2004 роцi оптовi цiни україни складають 17% а ви знаєте що оптовi цiни завжди передаюьться на роздрiбнi цiни. Як ви подивитеся iнфляцiю в жовтнi мiсяцi вона складає вже 2,2%. За один мiсяць, друзi! У Європi це рiчна iнфляцiя. У нас це за жовтень мiсяць. Або в рiчному виразi - це 30%, друзi. 30 вiдсоткiв iнфляцiї по темпах жовтня мiсяця.

Два останнiх мiсяцi, Вiктор Федорович, ви опiкуєтеся про резерви нацбанку. Це не питання уряду, але я його прокоментую. Ви знаєте, що за час нашої виборчої кампанiї валютнi резерви нацбанку, за останнi 40-50 днiв валютнi резерви скоротилися на 3 млрд. або на 17 млрд гривень. При цьому, протягом останнього мiсяця, об'єми покупок валюти населення перевищував продаж валюти на 600 млн. Це тiльки за жовтень мiсяць.

Я скажу так, що такої недовiри до гривнi я, як професiональний банкiр, за останнi 6 рокiв я не бачив. По заниженiй цiнi продано майже одна третина валютних резервiв держави. Я не можу назвати це продуманою професiйною полiтикою нi уряду, нi нацбанку. Тому уперше нацбанк за 5 чи за 6 рокiв облiкову ставку вже вдвiчi пiдняв. Що таке пiднята облiкова ставка Нацiонального банку? Це подорожчення кредитiв для загальної економiки i для людини в тому числi. Друге, це зменшення доступу публiчної економiки до кредитiв. I третє, саме страшне - це поступове охолодження темпiв економiчного росту України.

Практично всi кабiнети сьогоднi у владi закритi, ви там нiкого не знайдете, потому что все министры ушли на выборы. Голова Нацбанку з липня мiсяця знаходиться у вiпустцi, а не на роботi. Працює головою виборчого штабу мого опонента. Це, друзi, обставини нацiональної економiки, якi не можна вiднести до ефективної результативної полiтики.

Тому ми пропонуємо нову стратегiю для України. Виписано перших сто днiв роботи президента i пакети його указiв, якi направляються з одною цiллю - для стабiлiзацiї економiки органiзацiї нової соцiальної полiтики i полiтичних реформ реформ. Дякую!

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

Ющенко

Нинiшня влада, як вiдомо, корумпована i контрольована олiгархами. Так вважають 90% громадян, опитаних незалежними соцiологiчним службами, i тут є i моя також позицiя. По рейтингу найбiльш корумпованих держав Україна знаходиться поряд з Гватемалою i Судан. Якщо в когось не болить серце вiд такої статистики, я можу тiльки дивуватись. Держава байдужа до своїх громадян. Внутрiшня полiтика нинiшньої влади, я хочу пiдкреслити, деструктивна i небезпечна для мого суспiльства.

Влада дiє проти миру, спокою i стабiльностi в Українi. Головний її принцип роботи подiляй i володарюй. I тому вона успiшно пробує дiлити. Дiлити українцiв на схiднякiв i на захiднякiв, дiлити нас за мовою, дiлити нас за релiгiєю, це штучний подiл i я цього категорично. Категорично, пiдкреслюю, вiдкидаю. Менi болить, коли українця називать захiдником чи схiдняком. Я весь час згадую слова президента Росiї, який звертається до своїх громадян не "восточные россияне" i не "западные", а вживає одне просте слово "россияне", незалежно чи мова йде про мордву, Якутiю Чечню чи будь-яку iншу нацiональну меншину.

Я пригадую як президент Квасьневський зранку до вечора твердив - "поляк єдний". Чому ж нас влада робить рiзними. Вона робить рiзними з одною метою - якщо ти успiшно не подiлиш українцiв, якщо ти уважно не вивчиш ту карту, яку поширює мiй опонент, ця влада. про три сорти українцiв i ролики крутять починаючи вiд Донбасу до Захiдної України. Це, щоб цей туман, ця дурниця запала в голову моїй громадi, але воно завжди, зло, обернеться до тих, хто його творить. I тому, я зараз хочу твердо сказати, українську нацiю, єдину нацiю, не роздiлить нi мова, нi iсторiя, нi iнтеграцiя, нi релiгiя.

Я хочу окремо сказать, що незалежно вiд того якою мовою ми спiлкуємося, до якої церкви ми ходимо, на якому березi Днiпра, на лiвому чи правому ми живемо, правда ходить вже обома берегами Днiпра.

31 жовтня українська громада доказала, що Україна - це єдина держава, це єдиний народ i кандидатiв вiд демократичних сил вони пiдтримують як на сходi так i на заходi.

Я хотiв би особливо пiдкреслили, що ми втрачаємо, коли ми роздiленi. Коли ми роздiленi, влада може у нас вкрасти за одну нiч "Криворiжсталь" i слухати 12 мiсяцiв байки цього уряду який говорить - ви знаєте зняти з порядку денного статтю 57 ми не можемо, це соцiальна стаття, договiр, бо у нас не вистачає 2,5 млрд. для фiнансування цiєї статтi. Нам можуть говорити, що мiнiмальну зарплату 237 з початку року не можна внести, тому що для цього не вистачає 2 млрд. В той же день, або за пiв-дня, крадеться "Криворiжсталь" партнером Вiктора Федоровича i зятем Кучми. I рiзниця мiж кращою цiною, яку давали покупцi, i гiршою цiною складає 5 млрд. Так у мене запитання, що у нас не вистачає, щоб вчитель, медик був iз зарплатою i достойною зарплатою. Грошей чи чогось iншого?

Коли ми роздiленi, влада може брутально позбавляти мiльйони людей святого права, конституцiйного права голосування. Тому 3 млн. людей 31 жовтня прийшли i не змогли проголосувати, бо вони або в списках мертвих, або з неправильними прiзвищами, iменами чи по-батьковi. Чия це робота, хто вiдповiдає за вибори, хто вiдповiдає за пiдготовку спискiв. Чому мiльйони людей, українцi не змогли проголосувати. Це вiдповiдає нинiшнiй уряд. Починаючи вiд ЖЕКу i закiнчуючи прем'єр-мiнiстром.

Коли ми роздiленi, влада може фальшувати вибори, красти голоси прихильникiв незалежно чи Вiктора Ющенка, чи Петра Симоненка, чи Олександра Мороза, чи Анатолiя Кiнаха, чи Олександра Омельченка, вони крадуть у всiх. Тому є бажання дати фавор тiльки своєму кандидатовi. I в мене лежить цiла копиця, цiла копиця, Вiктор Федорович, протоколiв у яких на другiй сторiнцi, де "за кого я голосував"...

(Ющенко показує протоколи. Ведучий каже, що за положенням ЦВК показувати не можна).

Тому, у нас є сотнi протоколiв, де є пiдписи, мокра печатка, але не заповнений жоден рядок. Чия це робота? Яких i кому пiдконтрольованих комiсiй, яке фальшування було у електронному режимi i шiсть днiв моя нацiя була неправильно iнформована вiдносно переможця виборiв. Кому потрiбна ця манiпуляцiя? Це можливо тiльки тодi коли ми роз'єднанi, шановнi друзi.

На цих виборах влада пiшла не проти опозицiї, влада пiшла проти народу. I все таки. Я перемiг у першому турi кандидата вiд влади. I головне навiть це не моя перемога, це перемога української демократiї, перемога українського народу. Я переконаний, що пiсля 21 листопада ми змiнимо цю країну, я в це вiрю кожною своєю клiтинкою i це буде так. Ми зробили стратегiю для України. Я вже завiзував пакет указiв президента, який пiдпишу вiдразу пiсля перемоги. Перший iз них, про що я вже говорив, це рiшуча боротьба iз корупцiєю на всiх рiвнях. Чиновники декларуватимусь не лише свою доходи, але й свої витрати, не ховаючи за спинами членiв своєї сiм'ї. Я забороню чиновникам приймати подарунки, я забороню купiвлю чиновникам дорогих авто, євроремонти i будiвництво урядових споруд, всi цi кошти пiдуть на соцiальнi програми людей. Будуть змiненi прiоритети правоохоронних органiв. Мiлiцiонер охоронятиме життя i спокiй простих українцiв, а не служитиме олiгархам, суди будуть очищенi вiд суддiв, якi заплямували себе корупцiєю i замовними рiшеннями, влада дбатиме про гiднiсть українського народу.

I головне - згiдно з моїм указом робота всiх мiсцевих керiвникiв буде оцiнюватись за чiткими i зрозумiлими людям критерiями - скiльки в регiонi створено робочих мiсць, яка в людей зарплата i пенсiя, як працює пiдприємство i аграрний сектор, який рiвень народжуваностi i яка тривалiсть життя.

Вiдразу пiсля виборi в Українi буде створено уряд народної довiри, до якого ввiйдуть представники не лише моєї полiтичної команди, а й персонали з iнших полiтичних сил: соцiалiсти, комунiсти, аграрiї, промисловцi i пiдприємцi, лiберали i народнi демократи. Дякую!

Янукович

Шановнi телеглядачi, шановнi виборцi, що стосується внутрiшньої полiтики ми добре розумiємо, що її треба змiнювати i для цього треба змiнювати якiсть влади. Тобто робити владу новою. Це обов'язкова умова яку ми будемо виконувати i будемо це робити поступово. Треба зробити так, що влада працювала на суспiльство бiльш ефективно, щоб влада нiколи не працювала так погано на державу i так принизливо до суспiльства як працювала вона до цього. I коли я слухаю свого опонента я весь час звертаюсь до нього, але не отримав ще вiдповiдi. Так хто ж таки працював при цiй владi всi цi роки незалежно. Пан Ющенко, ви працювали при нiй i в Нацiональному банку, ви працювали i в урядi. I якщо подивитися на ту полiтику, як створила недовiру сьогоднi людей до цiєї влади. Це ви зробили. I я весь час, коли працював в регiонi, весь час я був здивований, коли ж вони, як кажуть, "нахапаються", коли ж все закiнчиться, коли вони вже подумають про державу i коли вони подумають про український народ.

Я впевнений в тому, що ви збанкрутiлi урядовцi, тi, якi сьогоднi зiбрались разом для того, щоб повернутись до цiєї влади. Народ вам цього не дозволить зробити. Я в цьому впевнений. Бо народ нiколи не повернеться вже до тих принизливих часiв, в яких ми були практично всi роки незалежностi.

I коли ви кажете, що ви - опозицiонер, це визиває смiх, тому що опозицiя - це комунiсти, опозицiя - це Вiтренко i так далi.

У вас була можливiсть використати i показати, на що ви здатнi, в тому числi i у внутрiшнiй полiтицi. I зараз тi розмови, що ви ведете i кажете, що ми це зробимо, я там такi укази пiдписав, ваш час вже пройшов, i вiн вже нiколи не повернеться. Це головне.

А що стосується запозичень, а це також наша полiтика, я вам наведу приклади. Коли ви працювали головою уряду, шановний пан Ющенко, ви запозичення брали пiд 18%.

Друге, пан Кiнах останнє запозичення 2002 року взяв пiд 11,8%, а мiй уряд взяв останнє запозичення пiд 5,3% на 7 рокiв.

I не ми пiдняли зовнiшнi борги, а ви пiдняли зовнiшнi борги за всi роки незалежностi. I ви звикли останнiм часов всi 2 роки, якi ви зараз поставили перед собою за мету дурити суспiльство, ви весь час наголошуєте на цьому, i при цьому ще вспомiнаєте й про Бога.

Так от, я хотiв би сказати вам, що ви - збанкрутiлi урядовцi, збанкрутiла влада, а не опозицiя. Це перше. Друге, що завдяки вашiй позицiї Україна стала бiдної i Україна стала, в деяких випадках, i залежною. I я вам наведу приклади, якщо ви забули про це, я вам трошки напам'ятаю, як ви робили приватизацiю, якщо ви про неї постiйно кажете. Обленерго, i в чиї руки попали обленерго. Кому ви вiддали рубильник i що сталося пiсля цього. Коли ви поїхали в Лондон i знайшли там покупцiв, i продали iноземним покупцям обленерго, i поставили всю Україну в залежнiсть.

Тому, шановний пан Ющенко, не берiть грiх на душу, кажiть правду, хватить дурити всiх. Ми ж добре все пам'ятаємо, коли були вiдключення лiкарень, шкiл, промислових об'єктiв i так далi. Ми всi пам'ятаємо нашi темнi мiста, i саме вашi урядовцi пiдписали. Коли ви кажете, що ви патрiоти, як скажу навпаки, ви не патрiоти.

Ви поставили нашу державу в залежнiсть, коли ви пiдписали про закриття Чорнобильської. Костенко, ваш мiнiстр був, пiдписав закриття Чорнобильської АЕС. Що, ми отримали допомогу пiсля цього?

Тiльки завдяки нашим українським iнвестицiям, нашим iнвесторам, нам вдалося зараз побудувати 2 нових енергоблока на Рiвненськiй i Хмельницькiй АЕС. I з енергозалежної держави, енергодефiцитної держави ми стали державою, сьогоднi вже яка спроможна експортувати електроенергiю в Європу. I ми будемо це робити, об'єднуючи свої зусилля з тими партнерами, з ким ми бачимо нам вигiдно це робити, i це перш за все Росiя. Коли ми об'єднали енергосистеми України i Росiї, ми зняли цi питання.

I коли ви кажете про ПДВ. Ви теж, ви, як кажуть, совiсть майте. Ви ввели цей податок, саме ви накопичили борги, якi мiй уряд отримав i весь час шукав можливостi, як розрахуватись. I зараз, до речi, ми вже розрахувалися. I всi, i пiдприємцi, i промисловцi, всi хто мав, як кажуть, цi справи з цим податком, знають, що це був самий кримiнальний податок. Що треба було постiйно робити вiдкати вiд 30 до 50%. I ви робили це. А ми зараз лiквiдували заборгованiсть 8 млрд., i сьогоднi ми перейшли на 100% поточне погашення, i зараз перейшли на 100 вiдсоткове поточне погашення ПДВ. I це зробив мiй уряд. Тому давайте будемо казати правду, так як я казав на самому початку, бо вiд правди нiкуди не дiнешся.

I шановний пан Кiнах, який вам пiдiграє зараз, вiн також, це ж внутрiшня полiтика наша, коли ви казали про кризи, бензинову кризу, наприклад, ви казали. Так хто продав заводи нафтоперегоннi. Пiд час вашого правлiння, вашого уряду продали всi нафтоперегоннi заводи, i трошки ми, як кажуть, зупинили., встигли зупинити Кременчуцький нафтоперегонний завод. Україна залежна стала держава вiд цього питання, i тiльки зараз ми почали створювати вертикально iнтегровану компанiю. I я не виключаю випадок, що нам, можливо, ще прийдеться будувати новий нафтоперегонний завод, для того, щоб якось реагувати внутрiшнiй ринок.

Тому я хотiв би сказати всiм шановним телеглядачам: ми повиннi з вами навчитись вiдрiзняти правду вiд брехнi. I коли мова йде, i нам треба робити висновки, ми завжди повиннi бути вiдвертими, тобто правдивими i чесними. Дякую!

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Янукович

Ну, якщо казати про нашу зовнiшню полiтику, перше, що я хотiв би сказати - вона не повинна пiдривати українську економiку, а їй сприяти. Зовнiшня полiтика повинна сприяти життю нашої держави. Тому я б її роздiлив, по великому рахунку, вiдносини з Росiєю, Європейським союзом i розбудова майбутньої системи безпеки.

Ми також повиннi дуже добре розумiти, що Україна - експортно-орiєнтована держава, i нам треба будувати добрi стосунки з такими могутнiми партнерами як США, як Китай i iншими державами, i нам треба з ними будувати прозору, зрозумiлу полiтику.

Що стосується Росiї. Ви знаєте, що останнiм часом ми багато робимо для того, щоб цi стосунки значно покращити i на основi їх будувати сильну економiку. Створення Єдиного економiчному простору - це крок у майбутнє, це крок для того, щоб ми могли вже найближчим часом пiдтримувати той рiвень економiки, який у нас є, тобто, не зменшувати, а тiльки збiльшувати рiвень економiки.. Це розбудова наших вiдносин з Бiлоруссю, з Казахстаном, все, що передбачає сьогоднi єдиний економiчний простiр.

В цих питаннях є питання i людськi. Це стосується режиму перетину, наприклад, кордонiв. Цi питання ми також передбачаємо i ми робимо все, щоб лiбералiзувати нашу полiтику, об'єднати пункти переходiв, i на територiї наших держав зробити сприятливi умови для наших громадян.

Подвiйне громадянство. Це не означає, що це питання стосується тiльки Росiї, це питання стосується i iнших громадян. I рiшення цього питання - це рiшення надання права нашим громадянам мати подвiйне громадянство. А справа далi буде за громадянами. I який це буде закон - вiн буде таким, який ми пiдпишемо з тою чи iншою державою. Якщо ми домовимось i на яких умовах.

I коли я чую, що мої опоненти лякають громадян, що вас, як тiльки ви приймете подвiйне громадянство, заберуть в армiю та вiдправлять у Чечню. Я вiдповiдаю - так, менi задавали дуже часто такi питання, а не означає це, що громадянина Канади, який хоче прийняти громадянство України, також заберуть в армiю i отправлять у Чечню. Це смiшно дiйсно.

Це демократичний пiдхiд i вiн iснує в багатьох державах свiту. Будемо ми приймати це рiшення чи нi, будете вирiшувати це ви - громадяни України. I як ми вирiшимо в нашiй державi, так i буде. Такi питання, вони вирiшуються на референдумах. Такi питання як i подвiйне громадянство, таке питання як надання статусу офiцiйної росiйськiй мовi, також всi iншi питання, про якi ми з вами сьогоднi навiть i не казали.

Що стосується розбудови Єдиного економiчного простору - це наша перспектива, ми єю займаємось.

Що стосується наших стосунки з Європейським союзом. Ви знаєте що в Українi покращується останнiм часом рiвень життя i коли ми його пiднiмем на рiвень європейського, тодi ми будемо мати умови європейськi в нашiй державi. Це головне питання над яким нам треба працювати. I всi останнi роки, коли нас цим пряником манили, таких прикладiв було дуже багато. Один приклад - це надання нашiй державi статусу держави з ринковою економiкою, який нам обiцяли останнi два роки, так i не дали. Ми чiткої вiдповiдi не отримали, нажаль. Тому ми запропонували зараз з Європейським союзом таку модель - це 2-3-рiчнi угоди i пiдведення пiдсумкiв. I таким чином ми будемо рухатись. I iнтеграцiя - це перш за все покращення стандартiв життя, i це головна умова, яка буде стосуватися кожного громадянина нашої держави.

I по розбудовi системи європейської безпеки. Головне, що ми повиннi зробити - ми повиннi зараз реформувати нашi збройнi сили та робити нашу армiю боєздатною. Це наш обов'язок i при цьому ми повиннi використовувати наш воєнно-промисловий потенцiал. Який, до речi, весь час знищувався за всi роки незалежностi. Вiн доведений до останньої межi. Ми його почали пiднiмати i зараз уже видiляємо два роки пiдряд цiльовi кошти для виконання цiльових програм.

Тобто ми готовi, Україна разом з європейськими державами, разом з Росiєю, розглядати питання створення спiльної системи безпеки. Це нас хвилює, ми повиннi забезпечити, щоб нашi громадяни себе вiдчували в небезпецi (в безпецi, в безпецi - подсказывают, - ред.)... в безпецi.

Тому нашi реальнi iнтереси ми повиннi завжди захищати i коли мова йде наприклад про вступ до Свiтової органiзацiї торгiвлi, це також питання, до якого ми повиннi вiдноситись дуже виважено.

Менi дуже часто задавали, особливо, це питання селяни. "А коли ми будемо у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi, що з нами станеться, ми ж неконкурентноздатнi?". Я з вами згоден, дорогi друзi, що ми не повиннi бiгти зараз нiкуди, треба йти не поспiшаючи. Мета вступу до Свiтової органiзацiї торгiвлi залишається, але нам треба ще переглянути тi протоколи, якi пiдписали нашi попередники. Бо тi умови, на яких пiдписанi цi протоколи, вони викликають в нас питання. Ми не зовсiм згоднi з такими пiдходами.

I я хотiв би, наприклад, порiвняти з пiдписанням угоди про закриття Чорнобильської АЕС. Що це за умови були, коли ми отримали угоду i самi її виконуємо, а всi умови були порушенi нашими партнерами. Тому ми обов'язково повиннi в нашiй зовнiшнiй полiтицi завжди пам'ятати про нашi всi потреби.

I коли ми кажемо, що таке внутрiшня, що таке зовнiшня полiтика. Внутрiшня полiтика - це коли пiдприємства працюють, люди становляться вiд цього багатше, боргiв менше, i ворожать, чи красти, труднiше. А зовнiшня полiтика - це коли ми зберiгаєто iнтереси нашої держави, громадян, на зовнiшнiй орбiтi по всiм напрямкам. Дякую!

Ющенко

Перед тим, як дати свої позицiї стосовно зовнiшньої полiтики, я хотiв би вiдреагувати на реплiки мого опонента.

Я хотiв би, Вiктор Федорович, звернутися до вас, щоби ви або користуватися iнформацiєю, якою ви володiєте, або говорить тiльки правду. Iншого не чiпали.

Якщо мiй уряд представив у парламент два бездефiцитних бюджети, то я вас як професора запитую - якщо цим урядом запозичували грошi, коли в них бездефiцитний бюджет, коли видатки i доходи знаходяться на єдиному рiвнi. Ну коли уряди беруть позичку, коли у них немає дефiциту бюджету? Це перше. Друге.

(Янукович каже, що готовий вiдповiсти).

Вибачте, вибачте, в мене регламент iде. Потiм в вас є 5 хвилин. (Звертаючись до ведучого) От вiдрахуйте менi одну хвилину на полемiку.

Ви стверджуєте блискучу свою роботу по ПДВ. Я вам зачитую доповiдну записку, яка пiшла щойно президенту України. Не буду говорити, вiд якої поважної органiзацiї. Ви догадаєтесь: "Саме при нинiшньому керiвництвi державної податкової адмiнiстрацiї були накопиченi борги з вiдшкодуванням ПДВ в обсязi 7,5 млрд. Грн.., а доходи забезпечували через прирiст боргiв держави. Зараз ДПА має повну пiдтримку зi сторони мiнiстерства фiнансiв, яке приховує реальний стан справ i питання виникнення державної бюджетної кризи, це лише питання часу".

Вiктор Федорович, ви володiєте iнформацiєю по ПДВ, будь ласка. Ви менi докiр зробили про обленерго. Коли ви вiдмiнювали бартер, у вашому Донбасi було запроваджено 98% бартеру мiж шахтарями i енергетиками. I 187 млн. було боргiв, це найбiльшi були борги по Українi перед пенсiонерами. I починаючи з травня 2000 року з колосальними боями i ви памятаєте нашi розмови, i ви памятаєте сотий указ це все було потiм вже. Чого ми не допустили - щоб Донбас розiкрали.

Менi сказали докiр як уряд приватизував обленерго. Вибачте, 7 попереднiх обленерго до цього часу нiхто не знає хто їхнi власники. Ви приватизували на безконкурентнiй основi. Ви чуєте такий термiн - безконкурентна приватизацiя. По 6 обленерго, якi приватизував мiй уряд, по закону, який прийняв парламент, у нас було 4 покупцi. Так що першi обленерго продалися за 8-11 млн, то обленерго, якi продавав мiй уряд були проданi вiд 98 до 140 млн грн.

(Ведучий питається, чи Ющенко дає Януковичу можливiсть вiдповiсти за рахунок свого часу, оскiльки Янукович свiй лiмiт використав. Ющенко вiдповiдає, що Янукович має свiй час. Ведучий питається у Януковича, чи використовуватиме вiн для вiдповiдi час, вiдведений для заключного слова. Янукович вiдповiдає, що буде виступати iз заключним словом пiсля Ющенко).

Тепер що стосується зовнiшньої полiтики України. Я переконаний, що нинiшня влада не має осмисленої i, саме головне, послiдовної зовнiшньої полiтики. Якщо треба прокоментувати її образно, я б її прокоментував таким чином - влiтку влада їде юрбою до Брюсселю i присягає Європейському союзу, європейським цiнностям. Потiм напередоднi опалювального сезону влада такою ж юрбою їде до Москви, де вiдхрещується вiд Європи, плаче що там не приймають нас i клянеться чи присягає. Це полiтика вiзантiйського типу. Полiтика "або-або". Рано чи пiзно будь-яку країну, яка її iсповiдує вона приводила до краху. А крах заключається дуже в простому - ми втрачаємо друзiв i на сходi, i на заходi. Якщо 6-7 рокiв назад Україна до Росiї формувала 38% свого експорту, то через таку полiтику, як проводить нинiшня влада, об'єм експорту до Росiї приблизно складає 18%. Iнвестицiї в Україну складають приблизно 600 млн доларiв на рiк. Хто може вкласте в таку ситуацiю перш за все полiтичну. Нiхто. В Росiю вкладають 3,5 млрд. у Польщу 7 млрд. за рiк. Влада нам вiдповiдає - Європа нас не хоче.

А я запитую - ви б захотiли мати в партнерах корумповану владу, ви б захотiли бути партнером країни де тiньова економiка сягає 55 вiдсоткiв, де не має признакiв нормальної прозорої конкурентної економiки. Ви б захотiли бути партнером країни, де не працює закон, де ваше право нiщо. Телефонний дзвiнок з адмiнiстрацiї президента, чи з Києва, чи з областi, чи з кабiнету мiнiстрiв, набагато важливiший цiлої копицi українських законiв. Ви б хотiли мати партнером таку країну? Звичайно нi, але в цьому винна, вибачте, не Європа. Нiхто не хоче, окрiм нинiшньої влади жити по понятiям. I це нам треба засвоювати.

Вiдносно полемiки з ким дружити - схiд чи захiд. Вiдносини з нашими сусiдами повиннi носити принципово стратегiчний характер чи це мова йде про схiд, чи це мова йде про захiд. Зовнiшньополiтичнi стосунки не повиннi вiдбуватися за принципом або дружити зi сходом, або дружити iз заходом. Нашi стратегiчнi партнери є i на сходi, i на заходi. Тому у питаннi схiд-захiд, менi здається доречним згадати вiрш Василя Симоненка "До України":

Ради тебе перли в душу сiю,

Ради тебе мислю i живу,

Вiдiйдiть, Америка й Росiя,

Коли я з тобою говорю.

Отже, нам не вигiдно втрачати нi ринок Росiї, але буде велика помилка, якщо ми не сядемо в той потяг, який веде Україну до європейського ринку де знаходиться один iз самих платiжних покупцiв свiту. Тому не дарма 65% того, що виробляє Росiя вона реалiзує в ЄС.

Тому я вже реалiзував у якостi проектiв укази, якi пiдпишу у першi ж днi. Вони передбачають наступне, що стосуються напрямку зовнiшньої полiтики, я виведу українськi вiйскьа з Iраку. Вони достойно виконали свiй обов'язок i бiльше там хлопцi нашi не повиннi. Я зроблю максимально простою i зручною до людей процедуру перетину кордону з Росiєю i Бiлоруссю. Ми пропонуємо не популiстськi, а реалiстичнi рiшення проблеми громадянства. Тому що, Вiктор Федорович, про вашу реплiку про подвiйне громадянство, про статус русского язика я хочу одне сказати - прем'єр не має права обiцяти. Прем'єр мусить робити. Ви унiкальна по iєрархiї посадова особа. Скiльки разiв ви це питання розглядали на урядi? Коли ви подали законопроект змiн до конституцiї по подвiйному громадянству чи по статусу росiйської мови? Нiколи. Тому давайте не бiсером розсипатися не обiцянками зараз займатися за тиждень до виборiв, а давайте робити свою справу. Я стверджую - зовнiшня полiтика України буде прозорою, зрозумiлою, вiдповiдальною i послiдовною. Головний прiоритет - це прiоритет державного українського iнтересу. Дякую!

Заключне слово Ющенка

Дорогi друзi, дорога українська громадо, дорогi виборцi! Не за горами 21 листопада. Власне сьогоднi на кожну українську домiвку зробили одне просте i коротке запитання -яку ти особисто Україну обираєш. У нас з вами є варiанти лише двох вiдповiдей. Або я обираю Україну такою, як вона є, як мiй опонент говоре, що рiки повнi меду i молока, що в нас нема безробiття, що в нас достойна зарплата, що в нас немає 5 мiльйонiв українцiв за кордоном. Бiдна, безправна знедолена країна! Країна в якiй практично двом третинам нацiї не доступна медицина, освiта, країна, у якої корумпована влада.

З другої сторони ми можемо вибрати Україну демократичну, з вiльною, я хочу пiдкреслити, заможною людиною. Iншими словами, ми можемо жити або по понятiям, або вiльно i демократично. Рано чи пiзно будь-яка нацiя дає вiдповiдь на цей виклик. Я переконаний, що моя нацiя дасть правильну вiдповiдь. Україна не дiлиться на схiд на захiд по мовi i по церквi. Україна не дiлиться на полiтичнi кольори. Є влада i є народ, який знаходиться до влади в опозицiї. Є чеснi люди. Я дуже хочу, щоб 21-го чеснi люди були в купi.

Радий бачити бiля себе, пiдкреслюю, радий бачити бiля себе Олександра Мороза, Анатолiя Кiнаха, я радий бачити приплив дружнiх потужних сил українського парламенту, я радий пiдтримцi братiв Кличкiв, я радий чути голос пiдтримки простих комунiстiв, я знаю що хоче моя країна. Ми знаємо що робити. Мною сформована стратегiя для України, яка буде представлена урядом у парламент України. Нам потрiбна демократична Україна i чесна влада.

Я хочу, щоб сьогоднiшнi дебати мали принаймнi один результат - кожен, хто чув мене саме сьогоднi мав можливiсть стати сильнiшим. Це стосується особливо мужчин, яких я прошу пiдняти голову, розправити плечi i запитати себе - чи ми козацького роду, хлопцi. Щоб кожний пам'ятав 21-го листопада важливо пам'ятати одну заповiдь, написану чи не написану обiтницю на скрижалях Мойсея - не бiйся, iди на вибори голосуй, i захищай свiй голос вiд банди, яка називається українською владою. Україна знаходиться тiльки в твоїх руках, вона не в руках бритоголових. Вона не виписується ця перспектива у тюрмах. Пам'ятайте без вас вибори не вiдбудуться. Ви є унiкальний учасник, кожен, цих виборiв. I останнє, уже в формi анекдоту.

Розказую, що в одному лiтаку за кермо сiли слiпий командир i штурман. Навпомацки вони включили двигун, тумблери, лiтак мчиться по зльотнiй змузi. Наляканi пасажири дивляться в iлюмiнатор а там бетонна стiна, так як у Борисполi в кiнцi аеропорта. До неї залишається 500 метрiв, потiм 400, 300, 200 i тут люди в салонi лiтака вiд жаху закричали, на цей крик слiпий командир потягнув на себе штурвал i лiтак злетiв. Тоiд вже коли всi заспокоїлися в повнiй тишi слiпий каже - слухай, колись вони не закричать i ми все-таки врiжемся в ту стiну.

Шановнi мої виборрцi! Давайте не чекати, коли ми врiжемся в цю стiну. Давайте мiняти слiпих командирiв.

Заключне слово Януковича

Дорогi друзi, шановнi телеглядачi! Я заключне слово буде казати росiйською мовою. Я в большой политике неполных два года, господин Ющенко, в большой политике с 93 года - 11 лет. Вы имеете возможность сравнить - что сделал я за два года, и что сделал господин Ющенко за 11 с половиной лет. Вы, наверное, убедились, что кампания моего оппонента была построена на вранье, на сплошной лжи, неправде и запугивании. Украина видела много вранья и врунов за все годы независимости, но она никогда не видела попытки на вранье захватить власть. И мы должны быть готовы, что нам еще будут продолжать подавать такую информацию.

Я еще не во всем разобрался за эти два года в правительстве, но я разберусь, и сделаю все чтобы исправить все те ошибки, несправедливости, которые были допущены за все годы независимости. Я это вам обещал и я это сделаю. Я отвечу на каждое ваше письмо, которое я от вас получил. К сожалению, их очень много.

Я также хотел бы сказать вам, пан Ющенко, что для вас любая власть преступна, если она не принадлежит вам лично. Я знаю, что та ложь, к которой вы все время фактически апеллировали все эти два года с тех пор как ушли из власти, она очень легко разбивается. Почему вы не рассказываете о своих, так называемых, подвигах в кавычках? Почему вы не рассказываете о деньгах остарбайтеров, которые вместе с вашими партнерами ушли неизвестно куда из "Градобанка"? И эти люди уже сидят. Почему вы не рассказываете о своих партнерах, с которыми вы золотовалютные резервы перегоняли на Кипр и принесли убытки более 20 млрд.? И это тоже, все это, вы знаете, есть олицетворение той части власти, которая по настоящему является преступной. И ваша подруга Тимошенко, которая находится в международном розыске.

Для меня всегда авторитетом были те люди, с которыми я прожил всю свою жизнь. Те, которые были рядом со мной - моя семья, моя жена, с которой я прожил 32 года, друзья и те люди, с которыми я работал. Это моя опора. Поэтому они четко представляют, что все, что вы говорили обо мне - это просто наглая ложь. И я, как верующий человек, а вы очень часто говорите о морали, я часто обращался к Богу, чтоб Бог простил вас за ваш грех. И я еще списывал, на то, что возможно, вы в болезненном состоянии находитесь, и ваши эмоции, так как вы сказали, вами руководят. И я бы хотел, очень бы хотел, чтобы вы по-человечески меня поняли. Поэтому я получил благословение старцев на Афоне, в Иерусалиме и здесь на Украине. И без благословения их я бы не пошел в президенты. Я почувствовал поддержку людей. Новая власть уже пришла, Виктор Андреевич, вы просто это не заметили, и она уже начала работать. И надо понимать, что она не уйдет, и не способа ее выдавить. И я абсолютно уверен в том, что будущее у нас, это не легкая прогулка. Трудиться нужно круглосуточно, и мы трудились. И все простые люди знают, что только своим трудом можно заработать свое будущее. И я верю в нашу общую победу, и я верю, что Украина победит.